معلومات عنا

شرکت نخیل سبز

Nakhil Sabz Co

شرکت گرمسیری نخیل سبز آفتاب تابان تخصصی‌ترین کارخانه فرآوری و بسته بندی انواع خرمای ارگانیک شامل خرمای پیارم، سایر، زاهدی و مضافتی و...

المنتجات

خرمای سایرSayer Date

ارگانیک،استریلیزه
Organic,Sterilized
مشاهده محصول

خمیر خرماDate Paste

هموژنیزه و پاستوریزه
Hemogenized,Pasturized
مشاهده محصول

شیره خرماDate Syrup

ارگانیک، انرژی‌زا و مقوی
Organic & Nutritious
مشاهده محصول

شوکودیتDate Bar

Protein Date Bar
خرمای قالبی
مشاهده محصول

شکر خرماDate Sugar

بهترین جایگزین شکر قند
Fibre-rich Sugar
مشاهده محصول

خرمای مضافتیOrganic Mazafati Date

ارگانیک،استریلیزه
Organic,sterilized
مشاهده محصول

چیپس خرماDited Date

تهیه‌شده از خرمای ارگانیک
Orgranic Diced Dates
مشاهده محصول

سرکه خرماDate Vinegar

بهترین طعم‌دهنده غذایی
Highly Nutritious Vinegar
مشاهده محصول

خرمای ربیRabbi Dates

ارگانیک، استریلیزه
Organic,Sterilized
مشاهده محصول

خرمای بدون هستۀ شکاف دارSliced, pitted Dates

انواع خرما،استریلیزه
Sterilized,sorted
مشاهده محصول

خرمای زاهدیOrganic Zahedi Dates

ارگانیک،سورت شده
Organic, sorted
مشاهده محصول

خرمای پیارمPiyarom Date

ارگانیک،بالاترین کیفیت جهانی
Organic,Best quality in the world
مشاهده محصول

خرمای کبکابKabkab Dates

ارگانیک،گرید صادراتی
Organic,Export quality
مشاهده محصول

خرمای لولو (آلویی)Lulu Dates

ارگانیک،استریلیزه
Organic, sterilized
مشاهده محصول

خرمای کلوتهKalute Date

ارگانیک، صادراتی
Organic, Export quality
مشاهده محصول

شبکه های اجتماعی